5 mln. złotych dotacji na zabytki w Łódzkiem

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 320/19 z dnia 13 marca 2019 roku ogłasza konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2019 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków: 13.03.2019 – 15.04.2019 Budżet: 5 000 000 zł O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego … Czytaj dalej 5 mln. złotych dotacji na zabytki w Łódzkiem